Nr. 1. 02.12.2011

Kontakt: Per Edv. Trevland. E-post: pet@nada.no Mobil: 905 95 110 Telefon: 22 86 12 00

 

Endret standard for fargestyring i avisannonser fra nyttår

Som mange kanskje har fått med seg allerede, endres fargestyringsstandarden for norske avisannonser fra nyttår. Da går også vi her i landet over til den internasjonale standarden for avistrykk – ISO 12647-3. Både de som produserer annonsemateriellet og avisene som trykker det, må gjøre endringer i produksjonsprosessen sin.

Endringene i fargestyringsopplegget som de som produserer materiell til avis må gjøre når de går over til å lage annonser for innrykk i 2012, er forholdsvis enkle. De er godt beskrevet på NADAs supportsider. Hovedsaken er å bruke ISO 12647-3 sine ICC-profiler til å styre fargekonverteringen istedenfor dagens lineære ICC-profil fra NADA. Disse nye ICC-profilene kan lastes ned herfra.

Avisenes nødvendige endringer er også beskrevet på supportsidene. Disse vil for mange være mer omfattende, og varsling direkte til avisene fant derfor sted for en måneds tid siden.

Strategiarbeid

NADA gjennomførte et omfattende strategiarbeid rundt årsskiftet 2010/2011. Hovedkonklusjonen fra dette arbeidet ble å prioritere NADAexpress og tjenester knyttet til annonsedistribusjon enda høyere enn før. Innsatsen på andre områder blir redusert tilsvarende. Det er på denne bakgrunn fargestyringsendringen må oppfattes: NADA vil ikke lenger legge innsats i å vedlikeholde en egen særnorsk standard for fargestyring. Et annet felt som NADA foreløpig ikke skal jobbe mer med fremover, er det som har blitt kalt NADA Bizloop og som går på digital flyt for annonsebestillinger.

Utviklingsplaner

En konsekvens av den vedtatte strategien, er økt satsing på NADAexpress. Det første resultatet av dette kom allerede i juli, med en NADAexpress-versjon med klart forbedret visning av resultater fra PDF-sjekkingen, og med et integrert tospråklig Hjelp-system. Kommende versjon vil i første omgang inneholde utvidet funksjonalitet for mottakerne, slik at disse kan legge inn informasjon om ønskede filformater og overføringsmåter og -adresser. Dette vil gjøre at de som ønsker det, etter hvert vil kunne ta PDF og følgeseddelinformasjon rett inn i egne produksjonssystem. Planene for påfølgende releaser går bl.a. på å gjøre kataloginformasjonen mer oversiktlig for dem som sender, slik at det blir enklere å finne frem til riktig mottaker.

Med vennlig hilsen
Per Edv. Trevland
Daglig leder, NADA