Support

NADAcmyk – fargekonvertering for avis

På disse sidene finner du det du trenger for å bruke NADAcmyk. På inneværende side finner du en del generell informasjon. På underliggende sider finnes det mer detaljert beskrivelse. Disse sidene er organisert slik:

  • Komme i gang med NADAcmyk: Beskriver enkelt og greit hvordan man tar tjenesten i bruk.

  • FAQ om NADAcmyk: Tar opp en del emner og spørsmål som kan være interessante for folk som lurer på hvordan tjenesten er bygget opp og fungerer, og/eller som ønsker å gå litt dypere inn i stoffet.

NADAcmyk er et enkelt nettbasert opplegg for å fargekonvertere PDF-filer. Det er rettet mot brukere som trenger assistanse til å få angitt farger på riktig måte i annonser-PDFer til aviser.

I PDF-annonser til avis skal fargene være uttrykt ved hjelp av trykkfargene CMYK. PDF-formatet har mange forskjellige måter å uttrykke farger på, men for

  • — å gjøre det lett for avisene å få riktige farger på trykk

  • — i størst mulig grad å unngå fargediskusjoner etter at annonsen er trykket

har avisene valgt å standardisere på fargeangivelse i CMYK i annonsemateriellet.

På NADAcmyk kan man gjøre om alle slags PDFer slik at fargene etter konvertering er angitt i CMYK. Man laster opp PDFen sin til NADAcmyk, og etter fargekonvertering henter man filen ned igjen til egen maskin og/eller lagrer den hos NADA for å bruke den på NADAexpress.

NADAcmyk fargekonverterer i henhold til ISO 12647-3. På NADAcmyk kan man også gjøre fargeannonser om til gråtoner - populært kalt svart/hvitt.

NADAcmyk-tjenesten er åpen for alle. Teknisk sett kan alle slags PDFer fargekonverteres - ikke bare annonser. Men ettersom man ikke kan velge hvilken ICC-profil som styrer konverteringen, er tilbudet ikke så interessant for andre enn dem som skal sende annonser til avis.