Support

Gammelt - Acrobat 6 og 7 for Macintosh

Denne siden forklarer hvordan du laster ned og installerer hjelpefilen for Acrobat Distiller 6 og 7 for Macintosh. Klikk her hvis du vil gå til tilsvarende side for Acrobat 5 for Macintosh, og her hvis du vil gå til tilsvarende side for Acrobat 5 for Windows.

Acrobat 6 og 7 Distiller

Distiller versjon 6 og Distiller versjon 7 fungerer greit for å lage PDF-annonser som kan sendes med NADA. NADA har laget følgende hjelpefil, som er kompatibel med begge Distiller-versjoner:

Plaseringen av denne filen er forskjellig for de to Distiller-versjonene:

For Acrobat Distiller 6.0 plasseres JobOptions-filen i

  • — Users > Shared > Adobe PDF 6.0 > Settings

For Acrobat Distiller 7.0 plasseres JobOptions-filen i

  • — Library > Application Support > Adobe PDF > Settings

Stuffit Expander

Siste versjon av Stuffit Expander for Macintosh kan lastes ned her.