Support

Gammelt - NADA 3 Avsender - dokumentasjon

Dokumentasjon

Her kan du laste ned diverse brukerhåndbøker i forbindelse med bruk av NADA. Dokumentasjonen foreligger både som pdf- og sit-filer. Klikk på symbolet for den versjonen du ønsker å laste ned.

Spesifikasjon PDF SIT
Installeringshåndbok for NADA 3 pdf sit
Brukerhåndbok for NADA 3 Sendekontroll pdf sit
Brukerhåndbok for NADA 3 Følgeseddelprogram pdf sit

Pakkede filer (SIT-filer) på disse sidene er pakket med Stuffit 6.0. Siste versjon av Stuffit Expander kan lastes ned her: [Mac, Win]