Support

Gammelt - FTP, sende annonser

NADA og FTP

FTP er en internettbasert overføringsmetode som blir stadig mer utbredt. NADA har valgt å satse på FTP som en erstatning for ISDN-overføringer basert på Transmission Manager. Det vil nok allikevel ta noe tid før all NADA ISDN-overføring blir helt borte.

NADA 3 Avsender og FTP

NADA Avsender versjon 3 er bygget opp slik at FTP kan benyttes til overføring av NADA-annonser til de aviser/magasiner som har egnet FTP-mottak. Hvilke mottakere dette er, fremgår av NADA-katalogen. Notatet «Konfigurasjonsforslag for NADA 3 og FTP» beskriver hvordan FTP-kommunikasjonen skal settes opp. Notatet er hovedsakelig rettet mot NADA Mottakere, men NADA Avsendere vil ha nytte av å lese de fire første sidene, der det står informasjon relevant for sending på FTP. Dokumentet er på enkelte områder relativt teknisk og krever en viss innsikt i oppsett av nettverk, brannmurer og maskiner.

Konfigurasjonsforslag for NADA 3 og FTP [PDF, SIT]

NADA 3 Avsender, bruk av passiv FTP

Enkelte avsendere som har begynt å bruke FTP, har hatt problemer med å få dette til å virke. Vi har sett at i de fleste tilfeller så skyldes dette at maskinen det sendes fra, står i et nettverk hvor det benyttes NAT, og/eller at den er på baksiden av en brannmur. Når man er bak en brannmur eller benytter NAT, må man benytte passiv FTP.

Du slår på passiv FTP i kontrollpanelet Internett på denne måten:

  1. Klikk på fanen Avansert
  2. Velg Filoverføring
    (fordi dette alternativet står øverst, vil det ofte være forhåndsvalgt)
  3. Kryss av for valget Passiv FTP

Ser du ikke fanen Avansert? Velg i så fall Brukermodus fra Rediger-menyen og klikk på Administrator, og deretter OK. Nå skal du se fanen Avansert.