NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Support

NADA-katalogen

NADA-katalogen er oversikten over hvilke aviser og magasiner man kan sende til med NADAexpress.

Vedlikeholdet av NADA-katalogen utføres dels av NADAsupport og andre superbrukere i NADAexpress, og dels av brukere ute hos mottakerne med spesielle rettigheter. Det legges til nye mottakere, det oppdateres FTP-adresser og andre kommunikasjonsparametre, og det endres navn på kontaktpersoner osv osv. Katalogen kan så eksporteres til noen forskjellige lokasjoner og formål i tillegg til intern bruk i NADAexpress:

  • — NADAexpress Web Services

  • — Visning av kataloginnhold, slik som listen på denne siden

Det logiske innholdet i disse eksportene er (omtrent) det samme, mens det tekniske formatet kan variere.

Nedenfor finner du lister som viser hvilke aviser og hvilke magasiner som står i NADA-katalogen, og som du kan sende til med NADAexpress. Avisene og magasinene bruker mottakersidene i NADAexpress for å følge med på hvilke annonser de får, og det er også fra slike sider at adresser og andre parametre for selve overføringen blir satt opp. En del mottakere - særlig blant de større - har laget integrasjonsløsninger mot NADAexpress som gjør at de fleste annonsene flyter sømløst på plass i mottakernes interne annonsesystemer. Uansett - annonsen din kommer fram dit den skal!

Katalogen er for øyeblikket utilgjengelig.