Support

Gammelt - NADA 3 Avsender

På denne siden finner du informasjon om NADA 3 Avsender. Dette produktet vil ikke bli videreutviklet, bl.a. vil det ikke komme noen versjon av NADA Avsender for Mac OS X. Årsaken er at NADAs nettbaserte tjeneste NADAexpress nå kan løse akkurat de samme oppgavene for de aktuelle brukerne, og for de aller fleste på en bedre måte. NADA anbefaler alle annonsesendere å benytte NADAexpress.

NADA Avsender

NADA Avsender 3 er et programprodukt for Mac OS 9 for å sende annonser til NADA mottakere (= aviser og magasiner). NADA Avsender består av NADA Følgeseddelprogram og NADA Sendekontroll. I tillegg benyttes Transmission Manager for overføring av annonser over ISDN direkte til mottaker. NADA Avsender kan også overføre via FTP til mottakere med egnet FTP server mottak. Klikk her for informasjon om priser og bestilling.

NADA-katalogen

NADA Følgeseddelprogram 3 trenger en oppdatert katalog over adressen til alle aktuelle annonse mottakere - NADA-katalogen. Vi anbefaler at du benytter deg av muligheten som finnes inne i programmet til direkte-import over Internett av nyeste versjon av katalogen.

Siste del av den originale siden fjernet 28.03.2009.