Gammelt - NADAbox

NADAbox er ikke en selvstendig tjeneste, men et lite tilbygg på NADAexpress. NADAbox fungerer også som overgang til NADAexpress fra NADAcmyk.

Hver NADAexpress bruker kan ha sitt eget lagringsområde på NADAexpress-serveren. Det er dette som kalles NADAbox. Der kan man lagre annonser etterhvert som de blir sendt, slik at de er lett tilgjengelige på serveren hvis/når de skal sendes på nytt, f.eks. til andre mottakere.

Etter at man har fargekonvertert en PDF med NADAcmyk, kan man lagre den konverterte filen i NADAbox'en. Da er det ekstra enkelt å sende den til de mediene som skal ha den.

NADAexpress brukere må selv åpne for at NADAbox'en skal tas i bruk samt sette opp eventuelle ordninger for automatisk sletting.