Support

Gammelt - Transmission Manager

NADA 3 Avsender for Mac OS 9 benytter programmet Transmission Manager til å sende annonser over ISDN. Programmet må installeres og settes opp på samme maskin som NADA Sendekontroll (som er en del av avsender-pakken). Transmission Manager kan kjøpes fra NADA. I tillegg til programmet trengs det et ISDN-kort.

Oppsett av Transmission Manager

Endel har hatt problemer med at NADA-løsningen etter lengre tids bruk blir treg. I de fleste tilfeller er dette fordi Transmission Manager har en stor mengde filer å håndtere. Når disse ikke blir slettet, vil programmet gå tregere og tregere. Fordi NADA-løsningen ikke benytter køhåndteringssystemet som er innebygget i Transmission Manager, er det derfor nødvendig å sette opp Transmission Manager slik at programmet med jevne mellomrom sørger for at filene i dette interne køhåndteringssystemet blir holdt nede på et lite antall. Etter at disse endringene er gjort vil Transmission Manager automatisk sette i gang opprydding i gamle filer, det er derfor viktig at programmet blir stående aktivt en periode etter at endringene er gjort.

Følgende endringer skal gjøres i Transmission Manager:

Velg Queues... fra Preferences-valget i Edit-menyen. Da får du en dialogrute med to faner øverst. Klikk på fanen "Outgoing Queue". Kryss av for "Delete successfully processed Jobs after" og fyll ut "1 Days" i de etterfølgende feltene. Kryss også av for "Delete Jobs after ... regardless of status" og fyll ut "1 Week" i de etterfølgende feltene.

Dialogruten skal se slik ut:

queuepref 1

Klikk deretter på fanen "Incoming Queue". Kryss av for "Delete successfully processed Jobs after" og fyll ut "1 Days" i de etterfølgende feltene. Kryss også av for "Delete Jobs after ... regardless of status" og fyll ut "1 Week" i de etterfølgende feltene.

Dialogruten skal se slik ut:

queuepref 2

I tillegg til disse endringene anbefaler vi at du sjekker valgene under Transmission... i Preferences-valget i Edit-menyen. "Place reference to files on this computer into queue" skal være valgt og "Wait until requested channels are available" skal være slått av.

Dialogruten skal se slik ut:

tmpref