Support

Gammelt - Acrobat 5 for Macintosh

Denne siden forklarer hvordan du laster ned og installerer Acrobat 5 hjelpefiler for Macintosh. Klikk her hvis du vil gå til tilsvarende side for Windows.

NADA-programmene i versjon 3 er utviklet og testet for bruk sammen med Acrobat 4 - i praksis Acrobat 4.0.5. I andre kvartal 2001 ble Acrobat 5 sluppet, og nå har Adobe kommet med en oppgradering av denne til Acrobat 5.0.5. Hvordan passer disse nye versjonene sammen med NADA-programmene?

Oppgradering til 5.0.5 er nødvendig - 5.0 holder ikke!

Generelt gjelder at man alltid bør oppgradere til siste versjon, dersom ikke gode grunner taler mot det. Så vidt NADA kjenner til fungerer 5.0.5-versjonene av såvel Acrobat som Acrobat Distiller bra med NADA3-programmene. Dermed er det ingen grunn til ikke å ta i bruk de nyeste versjone. Hvis du har Acrobat 5.0-versjonen, må denne oppgraderes til 5.0.5. Det er viktig, ettersom 5.0-versjonen har feil som gjør at den ikke fungerer med NADA-programmene

Acrobat 5.0 Distiller

Distiller versjon 5 (både 5.0 og 5.0.5) fungerer greit for å lage PDF-dokumenter for oversendelse med NADA. NADA har laget følgende to hjelpefiler, som er kompatible med Distiller 5:

  • NADA 2.1 Avis.joboptions
    Plasseres i Settings-mappen der Distiller 5 ligger. Velges i åpningsvinduet til programmet. NADA 2.1 Avis.joboptions lager PDF-filer som er kompatible med Acrobat 4 eller nyere.

  • AcroDistiller NADA 5.0.ppd
    Plasseres i mappen Systemmappe/Tillegg/Skriveropplysninger og ellers der hvor andre programmer som f.eks. QuarkXPress forventer at PPD-filer ligger. Velges («Endre oppsett..») fra den skriverdriveren (f.eks. LaserWriter 8.7) som brukes for å skrive ut Postscript-filer som skal til Distiller.

Acrobat 5

Acrobat 5 brukes som hjelpeprogram direkte fra NADA Følgeseddelprogram, ved hjelp av AppleEvents. Det er feil i AppleEvents-grensesnittet i Acrobat 5.0, slik at dette programmet ikke fungerer som det skal i NADA-sammenheng. Derfor bør ikke denne versjonen av Acrobat brukes!

Versjon 5.0.5 av Acrobat fungerer imidlertid som den skal i NADA-sammenheng og bruk av denne anbefales.

Hvordan skaffe Acrobat 5.0.5?

Hvis du ikke har Acrobat 5.0.5-versjonen, kan du laste ned en oppgradering fra versjon 5.0 til 5.0.5 fra Adobe.

Stuffit Expander

Siste versjon av Stuffit Expander for Macintosh kan lastes ned her.