Support

Gammelt - Acrobat 5 for Windows

Denne siden forklarer hvordan du laster ned og installerer Acrobat 5 hjelpefiler for Windows. Klikk her hvis du vil gå til tilsvarende side for Macintosh.

Du kan laste ned to hjelpefiler til Acrobat 5.0 til bruk på Windows-plattformen:

Begge filene er pakket for å sikre trygg nedlasting, og må pakkes ut før plassering og bruk. Har du WinZip kan du bare dobbeltklikke på de nedlastede filene for å få dem pakket ut. Alternativt kan du laste ned StuffIt Expander for Windows og bruke dette programmet.

NADA Avis 2.1.joboptions

Filen NADA Avis 2.1.joboptions plasseres i mappen Settings i mappen der Adobe Acrobat Distiller ligger. En typisk sti kan være

  • — C:\Programfiler\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\Settings

men dette vil kunne variere fra oppsett til oppsett. For å sjekke at joboptionsfilen er kommet riktig på plass og samtidig sørge for at det er NADAs joboptions som blir valgt ved neste gangs oppstart av Distiller, starter du opp Acrobat Distiller og velger NADA Avis 2.1 i JobOptions-boksen i dialogen som vises. NADA Avis 2.1.joboptions lager PDF-filer som er kompatible med Acrobat 4 eller Acrobat 5.

NADA ADIST5-N.PPD

Filen ADIST5-N.PPD plasseres i mappen

  • — C:\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86

eller i en av undermappene til denne. For å finne riktig mappe må man kanskje forsøke noen ganger! Ved utarbeidelsen av denne oppskriften var det mappen
C:\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3
som viste seg å være den riktige, men dette vil sikkert kunne variere fra oppsett til oppsett.

For å sjekke at PPD-filen er kommet riktig på plass og samtidig sørge for at den er standardvalget ved PDF-eksport fra QuarkXPress, gjør du følgende (oppskriften er bygget på norsk QuarkXPress 5.0, i andre versjoner og språk kan/vil dette se annerledes ut) :

  1. Start QuarkXPress.
  2. Velg Rediger > Innstillinger?
  3. I dialogen som vises velger du Program > PDF i listen til venstre.
  4. Klikk deretter på Standardinnstillinger > Valg.
  5. I dialogen som da vises velger du Acrobat Distiller 5.0 NADA Avis i Skriveropplysning-boksen under Utskrift.

Hvis ikke valget Acrobat Distiller 5.0 NADA Avis er tilgjengelig, må du forsøke å plassere PPD-filen i en av de andre aktuelle mappene.
Hint: Det kan i så fall være lurt å se hvilke valg som faktisk er tilgjengelige, og så finne ut ut fra sammenhengen filnavn/navn på valg i hvilken mappe de synlige PPD-filene er plassert.

Hvordan skaffe Acrobat 5.0.5?

Hvis du ikke har Acrobat 5.0.5-versjonen, kan du laste ned en oppgradering fra versjon 5.0 til 5.0.5 fra Adobe.

Stuffit Expander

Siste versjon av Stuffit Expander for Windows kan lastes ned her.