Support

Lage NADA-annonser – modulkart for tabloidsider med 6 spalter

Nedenfor vises det offisielle modulkartet for 6-spaltede tabloidsider. Det er vanlig at avisene bruker dette på annonsesidene sine. Det finnes imidlertid enkelte aviser som bruker 5 spalter også på annonsesider, og noen ytterst få som har 6 spalter også på tekstsider. Detaljert oversikt over hvilke aviser som bruker hvilket kart på hvilke sider finnes i Aviskatalogen fra MBL.

Klikk her hvis du ønsker å laste ned modulkartet som en PDF-fil.

modulkart 5 spalter