Support

NADA Avis annonseproduksjon i QuarkXPress 7 og nyere

I QuarkXPress 7 skjedde det store forbedringer som gjorde det enkelt å produsere NADA-korrekte PDF-filer basert på innstillinger som kunne lastes ned fra NADAs nettsted og installeres/importeres en gang for alle. Denne funksjonaliteten er beholdt i nyere versjoner.

Start med å laste ned hjelpefiler for QuarkXPress 7 eller nyere:

Filen du laster ned er en zip-fil. Når du pakker ut denne får du en mappe som inneholder de filene som trengs for å sette opp QuarkXPress korrekt.

1) Før du starter QuarkXPress, må du sørge for å installere de korrekte fargestyringsprofilene (ICC-profil) som ligger i zip-filen du lastet ned. Du finner info om dette her.

Deretter kan du starte QuarkXPress og importere de to andre filene:

2) Først importeres fargeoppsettet for utskrift ved å velge Rediger > Fargeoppsett > Utskrift... . Dette åpner en dialogrute. Klikk på Importer-knappen og velg filen NADA_avis_7.0_QX_output.xml fra mappen du akkurat pakket ut. Klikk deretter på Arkiver-knappen for å arkivere oppsettet og lukke dialogruten.

3) Til slutt importeres PDF-spesifikasjonen ved å velge Rediger > Utdatastiler... . Dette åpner en dialogrute. Klikk på Importer-knappen og velg filen NADA_avis_7.0_QX_PDFexport.xml. Klikk deretter på Arkiver-knappen for å arkivere oppsettet og lukke dialogruten.

For å få tilgang til den enkle måten å lage PDFene på som beskrives nedenfor, må det i Innstillingene (Mac: QuarkXPress > Innstillinger > PDF; Win: Rediger > Innstillinger > PDF) settes opp slik:

qxpreferences

Nå skal alt være klart, og alle innstillingsfilene skal være på plass en gang for alle. Det anbefales at du nå avslutter QuarkXPress og starter programmet på nytt. Ved oppstart sjekker nemlig QuarkXPress at innstillingsfilene «henger på greip». Hvis alt er OK, sier Quark ingenting om saken. Men er det noe som ikke funker kommer det en feilmelding under oppstart.

Vi antar at dette går uten problemer og at annonsen etter en stund er 100% ferdig og lagret i Quark-format. Da er tiden kommet for å produsere PDF-versjonen som skal sendes med NADAexpress. På grunn av de forhåndsinstallerte filene vil dette være så enkelt som fot i hose. Velg Arkiv > Eksporter som > PDF.

Da vises dialogruten Eksporter som PDF, f.eks. slik:

qxpreferences

Det eneste man trenger å gjøre er å velge oppsettet NADA_avis_7.0_QX_PDFexport i listen av PDF-stiler som vises. Og så angir man filnavn og hvor man ønsker å lagre PDF-filen.

Fargekonverteringen som gjøres i QuarkXPress dersom originaldokumentet inneholder elementer som ikke er i CMYK, fungerer rimelig bra - men heller ikke mer. Er man ikke fornøyd med kvaliteten på den innebygde fargekonverteringen, finnes det alternativer:

  • — Man kan kjøre uten fargekonvertering i QuarkXPress. For å få til det må man manuelt redigere litt på eksportinnstillingene. Man må velge «Samme» istedenfor «CMYK» under Farge i Eksportdialogen (klikk på Valg... for å få tilgang til detaljinnstillingene). Den ferdige PDF-filen må deretter fargekonverteres, for eksempel med NADAexpress fargekonvertering.

  • — Det beste er å konvertere alle elementer til NADA-korrekte CMYK-verdier med spesialprogrammer som Adobe Photoshop eller FotoWare ColorFactory før man begynner å lage annonsen.