Support

NADA Annonsemottak 5.1

Merk: NADA Annonsemottak er gammel programvare!

NADA Annonsemottak var NADAs første løsning for aviser og magasiner som tar imot annonser. I dag finnes tilsvarende eller bedre funksjonalitet for mottakere i den nettbaserte løsningen NADAexpress. Etter at denne kom på plass (2013), er det knapt kommet til noen nye brukere av NADA Annonsemottak. Det er allikevel (høsten 2016) en drøy håndfull mediehus som stadig bruker den gamle løsningen.

Generelt

Klikk her for å gå direkte til nedlastingssiden.

NADA Annonsemottak 5.1 for Mac OS X er NADAs programvare for å ta imot NADA-annonser, utviklet for aviser og magasiner som vil ha NADA-mottaket sitt på en moderne, kraftig Mac. Med annonsemottaket på en OS X-maskin kan du utnytte mulighetene for raskere kommunikasjon mot NADA-maskinen, og du har gode muligheter for integrering med resten av produksjonsmiljøet.

NADA Annonsemottak 5.0 ble lansert i 2005. I årene etterpå kom det et par vedlikeholds- og feilrettingsversjoner. Med NADA Annonsemottak 5.1 kom det i juli 2010 en kraftig oppdatering. Bl.a. ble da all programkoden skrevet om slik at den kunne kjøres "native" på selv de aller nyeste Mac'ene og OS-versjonene.

Brukergrensesnittet er bygget etter samme lest som i 5.0-versjonen, men en god del forenklet for å gi mer effektiv bruk. Gammel og lite benyttet moro som f.eks. "NADA bestillinger" er fjernet. En viktig forbedring for mange er muligheten til å ta imot både avis- og magasinannonser i samme mottak.

NADA Annonsemottak 5.1 utnytter, som forgjengeren, mulighetene i OS X til effektiv visning av mange vinduer samtidig, f.eks. kan det vises mottatte annonser i egne vinduer. For brukere som jevnlig mottar store og tunge annonser kan det være lurt å satse på kraftig maskinvare for å få full utnyttelse av funksjonaliteten.

Alle mottakere som bruker NADA Annonsemottak 5.1 må sette opp FTP-mottak av annonsene. Dette mottaket kan baseres på FTP-serveren som er innebygget i Mac OS X, eller man kan benytte en allerede eksisterende FTP-server annet sted i avishuset.

Innbygget i NADA Annonsemottak 5.1 er det en publiseringsløsning for lokalnettet som går under navnet NADAlokal. Med NADAlokal kan alle i bedriften følge med i hvilke annonser som kommer inn over NADA, bare ved å bruke nettleseren sin.

Maskinvare NADA Annonsemottak 5.1

NADA Annonsemottak 5.1 krever Mac OS X 10.4 (bruk i så fall 10.4.11) eller nyere. Det anbefales at du benytter versjon 10.6.8 eller nyere og at du kjører på en relativt kraftig maskin. Spesielt hvis man mottar mye annonser og ønsker å utnytte mulighetene i annonsemottaket for å se på annonsene og eventuelt viderebearbeide dem på NADA-Mac'en, vil dette være både tidsbesparende og bedre å jobbe på.

For mange annonsemottak vil en ny 27-tommer eller 21,5-tommer iMac av nyere type være en ideell maskin. De minste mottakene vil kunne klare seg godt med en Mac Mini.

Det anbefales ikke å sette opp en svært gammel maskin som annonsemottak.

Adobe Acrobat

NADA Annonsemottak 5.1 kan brukes sammen med Adobe Acrobat. Versjon 6 av Acrobat er den eldste som fungerer direkte mot annonsemottaket, men det anbefales sterkt å benytte en nyere versjon, for eksempel Adobe Acrobat 8 eller nyere. For mange vil det være fornuftig å velge Professional-utgaven, bl.a. fordi denne har muligheter for feilsjekk og diverse kontroller av PDF-filer.

NADA Annonsemottak 5.1 og 5.0 for Mac OS X gjør ikke like stor bruk av Adobe Acrobat som de gamle versjonene av annonsemottaket. Det fungerer faktisk greit å kjøre annonsemottaket uten at Acrobat er installert på maskinen. Mange vil allikevel ønske å ha Acrobat lett tilgjengelig, og for disse er det en kommandoknapp og menykommando i NADA Annonsemottak 5.1 for å åpne valgt annonse i Acrobat.

Dokumentasjon

Dokumentasjon for NADA Annonsemottak 5.1.

Funksjonalitet og forbedringer

En detaljert gjennomgang av ny funksjonalitet i NADA Annonsemottak 5.1 i forhold til forgjengeren 5.0.3. Dessuten en mer generell beskrivelse av forbedringene som ble lagt inn i 5-versjonen av programmet i forhold til de gamle NADA Annonsemottak 3 og 4. Kan stadig ha interesse som en ren funksjonalitetsgjennomgang.

Versjonshistorikk

Versjonshistorikk for NADA Annonsemottak 5 og 5.1.

Ofte stilte spørsmål

En del praktiske detaljer og nyttig informasjon.