NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Løsninger

NADAs jobber for å fremme bruken av digitale tjenester for annonsering i aviser og magasiner. Gode digitale tjenester gjør slik annonsering enklere, og vil bidra til å øke både omfanget av annonseringen og kvaliteten på prosesser og resultat.

I tillegg til det standardiseringsarbeidet som NADA gjør sammen med MBL, har NADA utviklet en rekke konkrete løsninger som aktørene i annonsemarkedet kan benytte. Nedenfor gis en oversikt over disse løsningene. Underliggende sider har mer detaljerte beskrivelser.

NADAexpress

NADAexpress er en nettbasert tjeneste for sjekking og overføring av annonser i PDF-format til norske aviser og magasiner. Tjenesten var fra starten av rettet mot alle avsendere av ferdigmateriell til avisene og magasinene i Norge: Kreative byråer, in-house byråer, frittstående annonseprodusenter, annonsedistributører, ... . Annonsene blir sjekket mot avisenes og magasinenes standarder før de sendes, slik at mottakerne bare mottar stoff de kan benytte. Dette, sammen med at tjenesten som standard var norskspråklig, og hele tiden ble videreutviklet i samarbeid med brukerne, gjorde at NADAexpress på få år ble markedsledende på overføring av merkevareannonser til de norske printmediene.

Fra mai 2013 ble NADAexpress utvidet med en stor mottakerdel. Etter dette har mottakerne av annonser - altså aviser og magasiner - kunnet bruke NADAexpress til annonsemottaksarbeidet sitt. Som forventet har et betydelig antall mottakerne i tiden etterpå faset ut bruken av NADA Annonsemottak på Mac i eget hus og gått over til mottakerfunksjonaliteten i NADAexpress.

NADAexpress Web Services

NADAexpress Web Services – NXWS – er en inngang til NADAexpress beregnet på avsendersteder med spesielle behov for automatisk overføring. NXWS er ikke en tjeneste man bruker via nettleseren sin, men derimot et program-til-program grensesnitt. Brukersteder som har egne løsninger for annonsefremstilling, kan få disse til å snakke direkte med NXWS, slik at annonsene blir overført «automatisk» under kontroll av brukerens program.

Tjenesten er rettet mot firmaer og offentlige instanser som fremstiller printannonser i stort antall og trenger en effektiv distribusjon av disse. Typiske eksempler kan være

  • — Nettbaserte «annonsefabrikker». Løsninger for forhandlernett eller offentlige virksomheter der brukerne bygger opp annonser over nettet ut fra maler og inntastet tekst.

  • — Applikasjoner for tekststyrt annonsegenerering, som for eksempel Kunngjøringsannonser.

NADAexpress fargekonvertering

NADAexpress har fra juni 2018 integrert funksjonalitet for å fargekonvertere PDF-filer. Den er rettet mot brukere som trenger assistanse til å få angitt farger på riktig måte i annonser-PDFer til aviser og magasiner. Tjenesten er ikke rettet mot profesjonelle «fargeeksperter» – disse foretrekker oftest den bedre detaljkontrollen som andre produkter kan gi dem.

Man må være registrert NADAexpress bruker for å benytte fargekonverteringen.