NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Løsninger

NADAs jobber for å fremme bruken av digitale tjenester for annonsering i aviser og magasiner. Gode digitale tjenester gjør slik annonsering enklere, og vil bidra til å øke både omfanget av annonseringen og kvaliteten på prosesser og resultat.

I tillegg til det standardiseringsarbeidet som NADA gjør sammen med MBL, har NADA utviklet en rekke konkrete løsninger som aktørene i annonsemarkedet kan benytte. Nedenfor gis en oversikt over disse løsningene. Underliggende sider har mer detaljerte beskrivelser.

NADAexpress

NADAexpress er en nettbasert tjeneste for sjekking og overføring av annonser i PDF-format til norske aviser og magasiner. Tjenesten var fra starten av rettet mot alle avsendere av ferdigmateriell til avisene og magasinene i Norge: Kreative byråer, in-house byråer, frittstående annonseprodusenter, annonsedistributører, ... . Annonsene blir sjekket mot avisenes og magasinenes standarder før de sendes, slik at mottakerne bare mottar stoff de kan benytte. Dette, sammen med at tjenesten som standard var norskspråklig, og hele tiden ble videreutviklet i samarbeid med brukerne, gjorde at NADAexpress på få år ble markedsledende på overføring av merkevareannonser til de norske printmediene.

Fra mai 2013 ble NADAexpress utvidet med en stor mottakerdel. Etter dette har mottakerne av annonser - altså aviser og magasiner - kunnet bruke NADAexpress til annonsemottaksarbeidet sitt. Som forventet har et betydelig antall mottakerne i tiden etterpå faset ut bruken av NADA Annonsemottak på Mac i eget hus og gått over til mottakerfunksjonaliteten i NADAexpress.

NADAexpress Web Services

NADAexpress Web Services – NXWS – er en inngang til NADAexpress beregnet på avsendersteder med spesielle behov for automatisk overføring. NXWS er ikke en tjeneste man bruker via nettleseren sin, men derimot et program-til-program grensesnitt. Brukersteder som har egne løsninger for annonsefremstilling, kan få disse til å snakke direkte med NXWS, slik at annonsene blir overført «automatisk» under kontroll av brukerens program.

Tjenesten er rettet mot firmaer og offentlige instanser som fremstiller printannonser i stort antall og trenger en effektiv distribusjon av disse. Typiske eksempler kan være

  • — Nettbaserte «annonsefabrikker». Løsninger for forhandlernett eller offentlige virksomheter der brukerne bygger opp annonser over nettet ut fra maler og inntastet tekst.

  • — Applikasjoner for tekststyrt annonsegenerering, som for eksempel Kunngjøringsannonser.

NADAcmyk

NADAcmyk er en tjeneste for fargekonvertering av PDF-filer. Annonse-PDFer kan konverteres til CMYK-farger i henhold til den internasjonale standarden for avistrykk, som heter ISO 12647-3, eller de kan konverteres til gråtoner ("svart/hvitt"). Det er slike annonse-PDFer avisene ønsker å motta. Filer som skal konverteres lastes automatisk opp til NADAs server og blir konvertert der. Etter vellykket konvertering kan filene lastes ned til egen maskin og/eller lagres i NADAbox.

Tjenesten er rettet mot brukere som ikke er Photoshop- og konverteringseksperter og som trenger et enkelt hjelpemiddel for å få fargene i avisannonsene sine angitt på lovlig måte.

NADA Annonsemottak på Mac

NADA Annonsemottak er - som navnet sier - programvare avisene og magasinene kan bruke for å ta imot og se på annonser sendt fra NADAexpress. NADA Annonsemottak har eksistert i en årrekke. Over tid har Annonsemottaket utviklet seg til å bli en funksjonsrik og effektiv løsning, velegnet for å styre og automatisere annonsehåndteringen i eget hus. Nyeste versjon er v. 5.1.1. Det foreligger ikke planer om ytterligere utvikling.