NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Om NADA

NADA AS er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening. NADAs oppgave er å fremme bruken av digitale tjenester for annonsering i norske aviser og magasiner. Denne oppgaven løser NADA ved å utarbeide standarder og å utvikle effektive programbaserte verktøy bygget på disse.

NADAs klart viktigste tilbud i annonsemarkedet er NADAexpress, som er en nettbasert løsning for sjekking og overføring av annonser til aviser og magasiner. NADAexpress finner du her, eller bruk den blå knappen til venstre. I dag kan over 210 aviser og samkjøringer og nesten 100 magasiner ta imot annonser sendt med NADAexpress. Disse magasinene er dels avisenes egne helgemagasiner etc og dels tradisjonelle uke- og månedsblader fra ukepressen.

NADAexpress kan brukes både på norsk og på engelsk. Mange annonseprodusenter i utlandet benytter NADAexpress for å sende sine annonser til norske medier. En viktig del av annonseoverføring i NADAexpress er bruken av følgesedler, som alltid sendes sammen med annonsen. På den måten vet mottakerne alltid hva det er de mottar, hvem som har sendt det og hvor/når det skal rykkes inn.

I mai 2013 ble NADAexpress utvidet med mye ny funksjonalitet for annonsemottakerne – altså avisene og magasinene. Siden den gang har de aller fleste mottakerne gått over til å bruke denne nye modulen for å styre og håndtere sine annonsemottak. Den nye modulen har også funksjonalitet som åpner for tett og automatisk integrering med mottakernes annonsehåndteringssystemer. En del av de største mottakerne utnytter dette - med godt resultat.

Torsdag 9. februar 2017 utførte NADAexpress sin annonsesending nr 1.600.000.

Standardisering på annonseområdet er grunnleggende viktig for å fremme og forenkle bruken av digitalt baserte annonsetjenester. NADA samarbeider med morselskapet MBL om slik standardisering, og publiserer på sine supportsider retningslinjer og hjelpemidler for korrekt utforming og teknisk formatering av printannonser til norske medier.

NADA hadde tidligere en separat nettbasert løsning for fargekonvertering av avisannonser, åpen for alle. Den het NADAcmyk, og konverterte fra et hvilket som helst fargerom til de to aksepterte fargerommene for norske avisannonser: DeviceCMYK and DeviceGray. Men fra juni 2018 ble NADAs fargekonverteringsfunksjonalitet integrert inn i NADAexpress, samtidig som den der ble utvidet til også å kunne fargekonvertere magasinannonser. Fra samme tidspunkt ble NADAcmyk lagt ned.

NADAs virksomhet finansieres av avisene i fellesskap.

NADA AS

Kongensgt. 14, 0153 Oslo
Tlf.: 22 86 12 00

Kontakt: Geir Engen, e-post: ge@mediebedriftene.no, Tlf. 22 86 12 00 / 951 99 067

NADA teknisk support

Dersom du har tekniske spørsmål, finner du mye informasjon på våre supportsider. Hvis ikke dette er tilstrekkelig, så ta kontakt.

Tlf.: 22 59 55 55
e-post: nadahjelp@nada.no

Valid XHTML 1.0 Transitional