NADAexpress sending

NADAexpress Mottak

 

NADA support

Tjenestene og løsningene som NADA tilbyr, er i stor grad selvforklarende og lette å finne frem i. Det er dessuten integrert et Hjelp-system direkte på de forskjellige løsningenes nettsider, som kan komme med forklaringer akkurat der de trengs. Men av og til kan man som bruker trenge å få en overordnet gjennomgang, et ekstra hint eller en opplysning, eller man ønsker å grave litt i dybden. Da kan NADAs supportsider være kjekke å ha.

Supportsidene er ordnet i henhold til de forskjellige løsningene som NADA for tiden tilbyr. I tillegg finnes egne sider for noen praktiske hjelpefunksjoner som inngår flere steder.

Generell informasjon om løsningene som sådan finnes her.

Supportsidene er organisert på følgende måte:

NADAexpress for avsendere

Disse sidene tar for seg hvordan man kommer i gang med og bruker NADAexpress for å sende annonser. Det fortelles også litt om hvordan løsningen teknisk er bygget opp. Det gis en oversikt over feil og advarsler som kan forekomme ved sjekking av PDF-annonser til avis og til magasin.

NADAexpress for mottakere

Supportsidene for mottakerbruk i NADAexpress beskriver hvordan mottakersidene i NADAexpress fungerer som et moderne nettbasert annonsemottak. Det fortelles om bakgrunnen for at disse mulighetene ble laget, og om hvordan overgangen til å ta dem i bruk bør gjøres.

Lage NADA-annonser

Her finner du informasjon om hvordan du lager korrekte NADA-PDFer i de mest brukte programmene for annonseproduksjon.

NADA Annonsemottak

Omfattende beskrivelse med mange underliggende sider og emner om NADAs Mac-baserte programvare for å ta imot NADA-annonser, utviklet for aviser og magasiner. Dette er gammel programvare. Den har vært godt vedlikeholdt over tid og brukes fortsatt av noen få mottakere.

NADA-katalogen

En oversikt over hvilke aviser og magasiner som er med i NADA-katalogen og dermed kan sendes til med NADAexpress.

Fargestyring avis

Fra 01.01.2012 har det vært det ISO-standarden 12647-3 som gjelder også som norsk standard for annonsemateriell til avis. På disse sidene finnes både generelt stoff om fargestyring og om den gjeldende standarden, og stoff spesielt relevant for henholdsvis annonseprodusenter og annonsemottakere.

Fargestyring magasin

I motsetning til aviser, som trykkes på ensartet papir i en nokså standardisert fremstillingsprosess, blir ukeblader og magasiner trykket på mange til dels svært forskjellige papirtyper og med forskjellige trykkmetoder. Dermed må fargestyringen av en magasinannonse tilpasses det magasinet den skal trykkes i. Denne siden gir en oversikt over ICC-profilene som er aktuelle for de forskjellige.

Nedlasting

All nedlasting av programvare, dokumentasjon og hjelpefiler gjøres fra disse sidene.

Gammelt stoff

Klart utdatert stoff om tidligere NADA-løsninger som muligens fremdeles kan ha interesse for spesielle brukere, er samlet på disse sidene.