NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Løsninger - NADAexpress Web Services

NADAexpress Web Services er en slags «handsfree NADAexpress». Det er en annonsesendingstjeneste over internettet tilgjengelig for programmer, for å sende annonser på tilsvarende måte som levende brukere gjør med NADAexpress.

NADAexpress WebServices («NXWS») er et sammenhengende sett med Web Services for

  • — å laste ned en oppdatert versjon av NADA-katalogen, beregnet på WebServices-bruk

  • — å initiere overføringer av annonsefiler og følgeseddeldata via NADAexpress

  • — å sjekke status på slike overføringer

Merk at NXWS i versjon 1 ikke omfatter overføring av annonser til magasiner.

Typiske brukere av NXWS vil være annonseprodusenter som benytter et skreddersydd program for å generere store mengder annonser i PDF, gjerne ut fra maler. Rekrutteringsfirmaer, forhandlerkjeder, de største og mest spesialiserte annonseprodusentene, … – etter hvert vil listen kunne bli lang.

Annonseprodusenter som ønsker å benytte seg av NADAexpress, kan ikke få til dette på egenhånd. De må kontakte NADA for å få en avtale om slik bruk, og også for å få tilgang til diverse informasjon som er nødvendig for å benytte tjenesten.

NXWS er en betalt tjeneste. For tiden er det snakk om både en fast avgift og en pris pr sending. For informasjon om de faktiske takstene, kontakt Geir Engen i NADA (ge@mediebedriftene.no).