NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Løsninger - NADAcmyk

NADAcmyk er et enkelt, nettbasert opplegg for å fargekonvertere PDF-filer. Det er rettet mot brukere som trenger assistanse til å få angitt farger på riktig måte i annonser-PDFer til aviser. Tjenesten er ikke rettet mot profesjonelle «fargeeksperter» - disse foretrekker den bedre detaljkontrollen som andre produkter kan gi dem.

PDFer som sendes til avisene, skal ha fargene uttrykt i trykkfargene Cyan, Magenta, Gul og Svart. (På engelsk forkortes dette til CMYK.) Mange PDFer kan i utgangspunktet ha fargene sine angitt på andre måter, og disse må derfor konverteres før overføring. Fargehåndteringen skjer i henhold til norsk standard for fargestyring for avisannonser. Fra 01.01.2012 er dette basert på den internasjonale standarden for avistrykk, som heter ISO 12647-3.

På NADAcmyk kan man også konvertere fargeannonser til gråtoner - populært kalt svart/hvitt.

Etter konvertering på NADAs server kan filene enten lastes ned til egen maskin, eller de kan lagres i NADAbox på NADAexpress slik at man har lett tilgang til dem derfra.

NADAcmyk er en tjeneste som er åpen for alle. Men ettersom man ikke kan velge hvilken icc-profil som skal styre konverteringen, er tilbudet ikke så interessant for andre enn dem som skal sende annonser til aviser.