NADAexpress sending

NADAexpress Mottak

 

Løsninger - NADA Annonsemottak

NADA Annonsemottak er programvare avisene og magasinene kan benytte for å ta imot annonser sendt fra NADAexpress. NADA Annonsemottak har eksistert i en årrekke, og var lenge eneste mulighet for å ta imot NADA-annonser. Den nyeste versjonen, som nå er flere år gammel, er versjon 5.1.1. Det foreligger ikke planer om ytterligere utvikling av denne programvaren, ettersom utviklingsarbeidet nå konsentreres rundt det nettbaserte annonsemottaket i NADAexpress.

For å ha noen glede av annonsemottaket må man være registrert i NADA-katalogen. Ellers vil det ikke komme inn noen annonser! Det må i den forbindelse avklares med NADA hvilken FTP-adresse etc. som skal brukes for overføring av annonsemateriell.

Over tid har Annonsemottaket utviklet seg til å bli en funksjonsrik og effektiv løsning, velegnet for å effektivisere og automatisere annonsehåndteringen i eget hus. Man kan vise og skrive ut selve annonsen, vise og skrive ut følgeseddelen, søke i forskjellige følgeseddelfelt, arkivere og re-aktivere annonser, sette opp brukerstyrt navning av filer, ... kort sagt det meste man kan ønske seg.

Dagens versjon av NADA Annnonsemottak krever Mac OS X - nærmere bestemt Mac OS X 10.4.11 eller nyere. Løsningen kan lastes ned fra NADAs supportsider.