Support

Gammelt – Informasjon for brukere i mediebyråene

Digitale annonsebestillinger – hva er det for noe?

Når en annonsebestilling sendes digitalt, kan mottakerens annonsesystem bruke opplysningene i bestillingen slik de er, med andre ord uten at de må tastes inn om igjen på mottakerstedet.

Det aller viktigste er at det som sendes digitalt er akkurat de samme opplysningene som de som vanligvis går på faks. Ikke mer og ikke mindre! Opplysningene er kodet i et standardspråk som heter XML, slik at mottaker kan skjønne hvilke data som representerer hva slags informasjon. Dette er en gjengs måte å utveksle forretningsinformasjon på i dag – i Norge så vel som i resten av verden.

Sending av digitale annonsebestillinger

Annonsebestillinger blir sendt digitalt som et alternativ til faks. Det er informasjon på media-nivå i prisbasen som avgjør om bestillingen skal fakses eller sendes digitalt. Denne informasjonen vil i en normal driftsfase være sentralt vedlikeholdt. Dette betyr at oppsett etc av adresser og andre valg ikke vil inngå som en del av ”vanlig konsulentarbeid” – alt sammen ligger klart til bruk. Den kan lastes ned her.

Alt som en konsulent vil se, er at det i sendebildet for applikasjon 6220 (Vedlikehold mediabudsjett) og for applikasjon 6230 (Vedlikehold av enkeltordre) står at bestillingene vil bli sendt digitalt istedenfor som faks. For dem som er interessert i detaljene, er det laget en egen beskrivelse/bruks­anvisning, som heter ”Brukerveiledning – danne elektronisk forsendelse av mediaordre”.

Et par spesielle ting å merke seg

I og med at de digitale annonsebestillingene vil tas imot og håndteres av program / på skjerm hos mottakerne, er det et par områder der brukerne i mediebyråene ved å endre litt på dagens praksis kan få ting til å gå glattere:

  • Plasseringstekst. Noen mottaksprogrammer i mediene vil forsøke å behandle plasserings­teksten automatisk. Da er det en forutsetning at plasseringsteksten som brukes i ordren, er hentet direkte fra prisbasen i Reklamedatasystemet. Så når ordren krever at det skrives plasseringsinformasjon utover standard plasseringstekst, er det en fordel om denne skrives i bemerkningsfeltene istedenfor at det redigeres manuelt i plasseringstekstfeltet. For å redusere behovet for manuelle tillegg til plasseringstekst er det lagt inn i prisbasen et par spesial­varianter av ”Alm.plass” som kan brukes når det trengs.

  • Tidlige bestillinger. I og med at informasjonen overføres digitalt og kan legges inn automatisk, er retteordrer lettere enn før å håndtere for mediene. Så i en digital verden er det en fordel for mediene med tidligere bestillinger og heller flere retteordrer.

  • Ordrenummer fra mediet. Et typisk problem har vært at det gjøres feilaktige dobbelt-bookinger i media fordi det er vanskelig for media å sammenstille endelig bestilling med tidligere utførte muntlige forespørsler/ undersøkelser/bestillinger. Mange media vil på slike tidlige, ikke-digitale henvendelser oppgi et «Ordrenummer fra mediet» som en referanse. Risikoen for dobbeltbooking og rot blir kraftig redusert dersom dette «ordrenummeret fra mediet« angis i et bemerkningsfelt i ordren fra Reklamedatasystemet. Merk: Denne problemstillingen er ikke knyttet til Digital Annonsebestilling spesielt – den gjelder også for faksete bestillinger.

I tillegg kommer følgende påminnelse:

  • Korrekt angivelse av farger. En del medier har begynt med 4-farge inkludert i basisprisen: Noen (= Aftenposten) gir fratrekk dersom annonsen er i s/h, mens andre har samme pris også for s/h. Uansett så er det viktig å spesifisere på ordren om selve annonsen skal være i farger eller ikke!

XML-filer og PDF-filer – en liten oppklaring

På forrige side står det at det er XML-filer med informasjon som er selve kjernen i Digital Annonse­bestilling. Og det er riktig nok – det er som slike filer informasjonen overføres fra maskin til maskin. Men XML-filer er ikke lett tilgjengelige for mennesker. Bl.a. er de tunge å lese på skjerm. Så derfor lager Reklamedataløsningen i tillegg en annen type datafiler for bestillingene, nemlig PDF-filer. Dette er filer som kan vises på skjerm, og som ser akkurat ut som de vanlige skjemaene for faksing. Noen medier vil –  i hvert fall i startfasen –  ønske å få overført også både XML- og PDF-filer. De for­skjellige medienes ønsker på dette området blir også håndtert automatisk via informasjon i prisbasen.

Logging / arkivering

Her er det ikke mer å si enn at løsningen for Digital Annonsebestilling er fullt ut kompatibel med BSTS. Det er, helt uavhengig av overføringsmåte, uansett råprinten av en ordre som lagres. Ut fra denne er det enkelt å gjenskape så vel XML- som PDF-fil. For avsender vil alt ”være likt”.

Hvilke aviser/samkjøringer skal motta digitalt?

Dette vil endre seg over tid. I en oppstartsfase vil det bare være noen svært få medier som skal motta ordrene på denne måten, mens det langsiktige målet er at alle – eller i hvert fall det store flertall – aviser og samkjøringer skal over på Digitalt Annonsebestilling. Det er som sagt informasjon i prisbasen som styrer dette. Prisbasen vedlikeholdes av Reklamedata AS. Det er laget en egen dokumentasjon for vedlikehold av de aktuelle opplysningene i prisbasen («Brukerveiledning – vedlikehold av ’e-opplysninger på medier») kan lastes ned her, men denne er ikke noe den enkelte konsulent trenger å sette seg inn i.

Allikevel vil det nok for mange være av interesse å kjenne til hvilke aviser/samkjøringer som til enhver tid mottar digitalt. Slik informasjon vil, sammen med mye annet, være å finne på NADAs nettsted for Digital Annonsebestilling (se nedenfor).

Prosjektinformasjon på www.nada.no

NADA legger ut og vedlikeholder informasjon på www.nada.no om dette prosjektet. Dette gjelder både statisk informasjon (bakgrunnsmateriale, standarder, … ) og informasjon om praktisk fremdrift fra dag til dag og uke til uke. Informasjonen finner man for eksempel ved å gå til www.nada.no og klikke på ”Informasjons­sider om Digital Annonsebestilling” øverst til høyre på startsiden.

Prosjektsekretariat

NADA vil fungere som et sekretariat for prosjektet. Til å begynne med betyr dette i praksis konsulent Hans Faye-Schjøll i Knowlex as (tlf. 22 42 21 80; mobil 90 53 73 83; e-post schjoell@knowlex.no). Vil man si fra om saker, eller lurer man på noe og informasjon om saken ikke er å finne på ovennevnte nettsted, er det bare å ta kontakt. Harald Skaare i Reklamedata AS (mobil 92 23 09 99; e-post hs@reklamedata.no) vil være en del av sekretariatet for brukere av Reklamedata-systemet.