Support

Gammelt – Om plassering av annonser på avissider

Annonser i avis er av to hovedtyper, plasseringsmessig sett:

  • — Rubrikkannonser er annonser som skal plasseres under en bestemt rubrikk. Dette ordet betyr egentlig «overskrift», men en like grei forklaring kan være «avdeling». Når leseren slår opp på valgt rubrikk (eks.: «Båter og utstyr») og leser de annonsene som står under denne, vil han/hun få med seg alle annonsene om dette emnet den dagen – i hvert fall de som annonsørene har ønsket å plassere under denne rubrikken. Normalt er det ingen begrensing på antallet eller omfanget av annonser som kan stå under en bestemt rubrikk på en bestemt dag.

  • — «Ikke rubrikkannonser». Dette er alle de andre annonsene, som i sin tur kan deles inn i følgende undergrupper:

    • — Tekstsideannonser. Annonser som skal plasseres enten på en bestemt fysiske side (eks.: «1. side») eller på en bestemt logisk side (eks.: «Kulturside»).

    • — Spesialplasseringer. Det mest typiske tilfellet er Tittelannonse, men det finnes også andre sidearealer som på grunn av en fast, spesiell layout vil egne seg for annonsesalg med spesiell prising/vilkår.

    • — Annonser med helt fri plassering. Dette kalles gjerne for alminnelig plass.

Plasseringskoden

En naturlig og nødvendig del av enhver annonsebestilling er plasseringskoden, ofte kalt bare plasseringen. Basert på opplegget skissert i forrige avsnitt forteller den – mer eller mindre presist – hvor i avisen den bestilte annonse skal plasseres. Plasseringskoden er ikke noen kryptert kode eller noe annet mystisk, den er bare en enkel og kort fritekst betegnelse. Ut fra denne koden og den kategori den tilhører, vil erfarne annonsehåndtere skjønne både hvordan annonsen skal plasseres og hvilke verdier som gjelder for prisberegningen. Plasseringskoden, sammen med en referanse til inneværende beskrivelse/forklaring på nettet, er en viktig del av NADAs digitale rekviser basert på Ifra AdConnexion.

De vanligste plasseringskodene

Det finnes ingen nasjonal ’norsk standard for plasseringskoder’. Enhver avis står i utgangspunktet fritt til å ha sin egen liste over mulige/lovlige plasseringskoder. I Aviskatalogen fra MBL finner man imidlertid en kortliste som dekker behovet for mange av de mindre og mellomstore avisene. Den inneholder følgende:

Plassering
Kategori
Annonseside Rubrikk
Tekstside Tekst
1. side Tekst
1. side del 2 Tekst
2. side Tekst
3. side Tekst
4. side Tekst
5. side Tekst
7. side Tekst
Stilling ledig Rubrikk
Boligmarked Rubrikk
Næringsliv Tekst
Kulturside Tekst
Sportssider Tekst
Siste side del 1 Tekst
Siste side del 2 Tekst
Siste side Tekst

Det som her kalles «Annonseside», er det som ovenfor er beskrevet som «Alminnelig plass».

Plasseringskoder og prisberegning

Hvor en annonse plasseres, har stor betydning for prisen. De aller fleste aviser opererer med separate priser (enten pr millimeter eller pr modul) for hver enkelt plassering de har. Når det derimot gjelder prising av eventuelt fargetillegg, er det ikke vanlig å oppgi prisene separat for hver enkelt plassering. Isteden opererer man med bare to sett fargetilleggspriser, for henholdsvis Tekstside og Rubrikk/Annonseside. Derfor er det viktig å vite hvilken slik kategori den enkelte plassering tilhører, slik det for eksempel er angitt i tabellene på denne siden.

Attributtet placementCode i Digitale Rekviser fra Reklamedatasystemet

Teksten i dette attributtet er den samme som står under tittelen Plassering/Position på de faksede rekvisisjonene. Teksten blir i utgangspunktet hentet fra Reklamedatasystemets ajourførte lister over aktuelle plasseringskoder for hver enkelt avis. Men i tillegg kan operatøren på den enkelte ordre overstyre denne teksten med en vilkårlig fri tekst. Derfor nytter det ikke å lage noen 100% komplett liste over alle enkeltverdier dette attributtet teoretisk kan ha.

Standardiserte plasseringskoder

I første kvartal 2005 arbeidet NADA med å utarbeide en standardisert liste over alle plasseringskoder som finnes i avisenes prislister. Hensikten med listen er bl.a. å gjøre det lettere for avisene å tolke mottatte Ifra AdConnexion digitale annonsebestillinger. I denne sammenheng ble det også laget en del regler for hvordan plasseringskoder skal skrives, slik at alle fremtidige utvidelser av listen skal skje etter samme oppskrift. På den måten unngås problemet med at plasseringer som faktisk er identiske, oppfattes som to forskjellige på grunn av forskjell i skrivemåten. Nedenfor vises denne listen, som av ymse grunner har fått navnet «Hofflista», slik den så ut i slutten av april 2005. (Merk at listen ikke omfatter alle plasseringskoder for Aftenpostens forskjellige utgaver. Den spesielle prisberegningen som kreves for tekstsideannonser i Aftenposten medfører at også plasseringstekstene for disse blir håndtert på avvikende måte.)

Plassering
Kategori
3.side Rubrikk
4.side Rubrikk
5.side Rubrikk
7.side Rubrikk
Alm.plass Rubrikk
Alm.plass v/ferdige filmer Rubrikk
Alm.plass, etter avtale Rubrikk
Alm.plass, fulldistr. Rubrikk
Alm.plass, Oppslagstavlen Rubrikk
Alm.plass, res.plass Rubrikk
Alm.plass, utvidet distr. Rubrikk
Arbeidsmarked Rubrikk
Arbeidsmarked lør. Rubrikk
Bil (0000-0544) Rubrikk
Bil (0545-1091) Rubrikk
Bil (1092-2189) Rubrikk
Bil (2190-4380) Rubrikk
Bil og utstyr Rubrikk
Bilmagasinet Rubrikk
Bilmarked Rubrikk
Bilsider Rubrikk
Bolig/eiendom Rubrikk
Boligmarked Rubrikk
Eiendomsmarked Rubrikk
Eiendomsmarked inkl 4f Rubrikk
Foreninger/møter Rubrikk
Forretningsann. Rubrikk
Fulldistr. Rubrikk
Kinoside Rubrikk
Konsertguiden Rubrikk
Kulturside Rubrikk
Kunngjøring Rubrikk
Kunngjøring, statlige ann. Rubrikk
Næringsliv Rubrikk
Organisasjoner Rubrikk
Panorama Rubrikk
Reiseliv Rubrikk
Reiseliv lør. Rubrikk
Reiseliv lør. (0000-0544) Rubrikk
Reiseliv lør. (0545-1091) Rubrikk
Reiseliv lør. (1092-2189) Rubrikk
Reiseliv lør. (2190-4380) Rubrikk
Reiseliv ons. Rubrikk
Reiseliv søn.-fre. (0000-0544) Rubrikk
Reiseliv søn.-fre. (0545-1091) Rubrikk
Reiseliv søn.-fre. (1092-2189) Rubrikk
Reiseliv søn.-fre. (2190-4380) Rubrikk
Res.plass Rubrikk
Rubrikk Rubrikk
Rubrikkannonser Rubrikk
Sportssider Rubrikk
Stilling ledig Rubrikk
Stilling ledig (0000-0544) Rubrikk
Stilling ledig (0545-1091) Rubrikk
Stilling ledig (1092-2189) Rubrikk
Stilling ledig (2190-4380) Rubrikk
Stilling ledig fre.-lør. Rubrikk
Stilling ledig inkl internett Rubrikk
Stilling ledig lør. Rubrikk
Stilling ledig m/henvisning Rubrikk
Stilling ledig m/ZETT Rubrikk
Stilling ledig man.-fre. Rubrikk
Stilling ledig rubrikk Rubrikk
Stilling ledig søn. Rubrikk
Stilling ledig v/rubr.avd. Rubrikk
Stilling ledig, statlige ann. Rubrikk
Tegneserie Rubrikk
Teleannonser Rubrikk
Temaside Rubrikk
Temasider Rubrikk
Underholdning Rubrikk
Underholdning (0000-0544) Rubrikk
Underholdning (0545-1091) Rubrikk
Underholdning (1092-2189) Rubrikk
Underholdning (2190-4380) Rubrikk
Underholdning, salgsann. Rubrikk
Undervisning Rubrikk
Utdanning Rubrikk
1.side Tekst
1.side (max 200mm) Tekst
1.side (maxM25B) Tekst
1.side børs&marked Tekst
1.side del 2 Tekst
1.side del 2 inkl 4f Tekst
1.side del 3 Tekst
1.side del 4 Tekst
1.side inkl 4f Tekst
1.side inkl farger Tekst
11.side Tekst
13.side Tekst
2.side Tekst
3.side Tekst
3.side (maxM32B) Tekst
3.side del 2 Tekst
3.side inkl 1f Tekst
3.side inkl 2f Tekst
3.side inkl 4f Tekst
3.side inkl farger Tekst
4.side Tekst
4.side inkl 4f Tekst
5.side Tekst
5.side inkl 4f Tekst
6.side Tekst
6.side inkl 4f Tekst
7.side Tekst
7.side inkl 4f Tekst
8.side Tekst
9.side Tekst
Agenda Tekst
Bevegelser/Rampelys Tekst
Bilsider Tekst
Bolig Spesial Tekst
Boligmarked Tekst
Byen/distrikt Tekst
Bypuls Tekst
Børs Tekst
Børspakke Tekst
Dagbladet Ung 4f, pr innrykk Tekst
Etter børs Tekst
Folk Tekst
Fredagspakke 4f, pr innrykk Tekst
Først Tekst
Helg Tekst
Henvisningsannonse Tekst
Jobb søn. Tekst
Kulturside Tekst
Kulturside inkl 4f Tekst
M15B 1.side Tekst
M15B 2.side Tekst
M15B siste side Tekst
M16 4.side Tekst
M16 5.side Tekst
M16B 1.side Tekst
M51 4.side Tekst
M51 5.side Tekst
Midtoppslag Tekst
Monitor pluss Tekst
Motor Tekst
Navn i næringslivet Tekst
Nyheter Tekst
Nytt om navn Tekst
Næringsliv Tekst
Næringsliv inkl 4f Tekst
Ordet fritt Tekst
Oslo Pluss lør. Tekst
Oslo Pluss søn. Tekst
Oslo Pluss virke. Tekst
Oslo Puls Tekst
Panorama Tekst
Pluss Tekst
Profil Tekst
Radio&TV-bilag inkl 4f Tekst
Redaksjonelle temabilag Tekst
Reiseliv spesialsider Tekst
Res.plass Tekst
Siste side Tekst
Siste side del 1 Tekst
Siste side del 1, begrenset Tekst
Siste side del 2 Tekst
Siste side del 2 inkl 4f Tekst
Siste side del 2, begrenset Tekst
Siste side inkl 4f Tekst
Siste side inkl farger Tekst
Spesialside Tekst
Sportssider Tekst
Sportssider inkl 4f Tekst
Storbyweekend Tekst
Tekst Tekst
Tekst inkl 4f Tekst
Tekst lør. Tekst
Tekst v/ferdige filmer Tekst
Tekst, etter avtale Tekst
Tekst, høyre Tekst
Tekst, res.plass Tekst
Tekst, spes.plassering Tekst
Tekst, statlige ann. Tekst
Tekst, utvidet distr. Tekst
Temasider Tekst
Trondheim Tekst
Ung Interaktiv Tekst
Ung Sport Tekst
Uplassert Tekst
Utenriksside Tekst
Økonomi Tekst
Kulturside Tittelannonse
Nyheter Tittelannonse
Tittelannonse Tittelannonse
Tittelannonse 1.side Tittelannonse
Tittelannonse 1.side del 1 Tittelannonse
Tittelannonse 1.side del 2 Tittelannonse
Tittelannonse 1.side inkl 4f Tittelannonse
Tittelannonse del 1 Tittelannonse
Tittelannonse del 2 Tittelannonse
Tittelannonse siste side Tittelannonse
Økonomi Tittelannonse