Support

Gammelt – E-medier

Mediebyråer som sender digitalt

Det sendes digitale annonsebestillinger fra følgende mediebyråer som har Reklamedatas mediesystem:

 • — Carat

 • — Vizeum

 • — OMD

Aviser/samkjøringer som mottar digitalt

Følgende aviser og samkjøringer mottar digitale annonsebestillinger fra ovennevnte mediebyråer:

 • — Media Norge Salg

 • — Alle 6 enkeltavisene i Media Norge, når bestillingen går via Media Norge

 • — Gudbrandsdølen Dagningen

 • — Nr1 Gardermoen

 • — Nr1 Hedmark Oppland

 • — Nr1 Øst

 • — Nr1 Øst med diverse tilvalgsaviser

 • — Nr1 Østfold Follo

 • — Romerikes Blad

I tillegg til dette kommer en del tilvalgsaviser til de nevnte Nr1-samkjøringene.

Oppdatering

Denne siden er sist oppdatert 19.05.2008