Support

Gammelt – Digital annonsebestilling – teknisk dokumentasjon

På disse sidene har vi samlet all dokumentasjon på teknisk nivå. Dette omfatter en rekke detaljerte beskrivelser, forklaringer og spesifikasjoner for

  • — den løsningen for Digital Annonsebestilling som er laget i Reklamedatasystemet

  • — lovlige verdier for en del av feltene som inngår i de digitale annonsebestillingene

  • — den grunnleggende XML-baserte teknologien som løsningen bygger på

På egne undersider kan du lese mer om følgende temaer:

Videre kan du laste ned følgende dokumentasjon på PDF-format:

Fakset skjema med XML-referanser  PDF - 1 side, ca 970 kB
Dette er en figur som viser hvordan de forskjellige elementene på en fakset bestilling blir kodet i en XML-basert bestilling.

Om XML-kodingen av prisinformasjon PDF – 4 sider, ca 250 kB
Dette er en detaljert gjennomgang av kodingen av prisinformasjonen i XML-bestillingene. Tar for seg både standardprisede annonser og annonser prisberegnet etter Aftenpostens nye opplegg fra 01.01.2005.