Support

Gammelt – NADA Bizloop

NADA Bizloop er navnet på NADAs arbeidsområde knyttet til forretningsstrømmene rundt annonsering i avis, altså alle data og all informasjon som utveksles mellom aktørene i tillegg til selve annonsemateriellet som skal på trykk. NADA Bizloop omfatter bl.a. de tre viktige områdene Digital Annonsebestilling, Digital Kvittering og Digital Fakturering.

Digital Annonsebestilling

NADA har siden 2003 arbeidet for å på plass en løsning for Digital Annonsebestilling til aviser og samkjøringer i Norge. Representanter for aktuelle mediebyråer, aviser og avisorganisasjoner har vært aktive medspillere i dette arbeidet. Reelle bestillinger har blitt sendt og brukt siden oktober 2005. Våren 2008 kom det til et mediebyrå til på avsendersiden, noe som har økt volumet betydelig. For NADA, som har som hovedoppgave å gjøre annonsering i norske aviser og samkjøringer så enkelt og effektivt som mulig, er stadig større utbredelse og anvendelse av Digital annonsebestilling et viktig mål.

Dokumentasjon og beskrivelse - Digital annonsebestilling

På et møte med interesserte parter 5. april 2005 hos NADA ble det enighet om at NADA skulle utarbeide dokumentasjon som beskriver hvordan bruken av Digital Annonsebestilling foregår i praksis, slik at de som jobber med dette vet hva de har å holde seg til. Denne dokumentasjonen finner du her på disse nettsidene, sammen med generell informasjon om prosjektet og oppdatert informasjon om hvordan praktisk testing og innfasing forløper. Informasjonen er fordelt på forskjellige egne sider og undersider – slik:

  • Her finner du oppdatert informasjon om prosjektet og om fremdriften i uttesting og innfasing.

  • Her finner du en ajourført liste over hvilke mediebyråer som sender og hvilke aviser/samkjøringer som mottar digitale bestillinger.

  • Her finner du relevant brukerdokumentasjon og beskrivelse som har betydning for den daglige bruken av systemet.

  • Her finner du forskjellig typer teknisk dokumentasjon og beskrivelse. Dette er ikke veldig relevant for den jevne bruker og den daglige bruk, men tar for seg den underliggende teknologien og gir detaljerte beskrivelser av en del viktige elementer i den løsningen som er laget.

  • Her finner du bakgrunninformasjon om NADAs prosjekt for Digital Annonsebestilling.
    Menyen nederst på siden (rett over bunntekst/footer) gir en oversikt over alle sidene i forbindelse med digital annonsebestilling. Klikk på den siden du ønsker å forflytte deg til

Digital Kvittering

Vinteren og våren 2008 har NADA begynt å se på hvordan en Digital Kvittering fra mediene på mottatt annonsebestilling kan bidra til sikring og effektivisering av bestillingsprosessen. Arbeidet gjøres i en arbeidsgruppe med representanter for mediebyråene, avisene og leverandørene.

Digital Fakturering

Digitalisering av mediefakturaene er et konkret mål på noe lengre sikt. Det er åpenbart, og dessuten vist i praksis, at hensiktsmessig utformede digitale mediefakturaer vil være klart arbeidsbesparende for mediebyråene.

Prosjektsekretariat

NADA vil fungere som et sekretariat for prosjektet. Til å begynne med betyr dette i praksis konsulent Hans Faye-Schjøll i Knowlex as (tlf. 22 42 21 80; mobil 90 53 73 83; e-post schjoell@knowlex.no). Vil man si fra om saker, eller lurer man på noe og informasjon om saken ikke er å finne på ovennevnte nettsider, er det bare å ta kontakt. Harald Skaare i Reklamedata AS (mobil 92 23 09 99; e-post hs@reklamedata.no) vil være en del av sekretariatet for brukere av Reklamedata-systemet.