Support

Gammelt – Digital annonsebestilling - brukerdokumentasjon

Under denne siden er samlet all dokumentasjon på brukernivå – alt som er nyttig å kjenne til for å sende eller ta imot Digitale Annonsebestillinger som en vanlig bruker. Her og der refererer den generelle brukerdokumentasjonen til underliggende teknisk spesifikasjon og detaljer. Om du er interessert, så finner du dette stoffet på egne sider for Teknisk dokumentasjon.

For brukere i mediebyråene

Brukere i mediebyråene kan lese her om hvordan løsningen for å sende Digitale Annonsebestillinger er bygget opp og fungerer, og om spesielle ting å ta hensyn til. Samme dokumentasjon kan lastes ned som et PDF-dokument nedenfor, under Brukerdokumentasjon til nedlasting. Der er det også 2 nedlastbare detaljerte «bruksanvisninger» for de aktuelle programmene i Reklamedatasystemet.

For brukere i aviser og samkjøringer

Brukere på mottakersiden kan lese her om hvordan løsningen for Digitale Annonsebestillinger er bygget opp og fungerer, og om spesielle ting å ta hensyn til ved mottak av slike bestillinger. Samme dokumentasjon kan lastes ned som et PDF-dokument nedenfor, under Brukerdokumentasjon til nedlasting. Detaljert brukerdokumentasjon for mottaksmodulen i det enkelte annonsesystem finner du ikke her på NADAs sider – men forhåpentligvis blant dokumentasjonen fra din annonsesystemleverandør!

Brukerdokumentasjon til nedlasting

Alle fem nedlastbare dokumenter nedenfor er på PDF-format.

Tittel Detaljert beskrivelse Last ned
Del1 - info for mediebyrå Avsenderdokumentasjon (for mediebyråene) pdfsymbol
Danne elektronisk forsendelse Danne elektroniske forsendelser (for mediebyråene) pdfsymbol
Vedlikehold av e-opplysninger Vedlikeholde elektroniske opplysninger (for mediebyråene) pdfsymbol
Del2 - info for mottakere Mottakerdokumentasjon (for aviser og samkjøringer) pdfsymbol
Digital bestilling i praksis v6 Samlet brukerdokumentasjon (for begge typer brukere) med vedlegg pdfsymbol

Merk: Dokumentet «Digital bestilling i praksis v6.pdf» inneholder verken «Danne elektronisk forsendelse» eller «Vedlikehold av e-opplysninger».