Support

Gammelt – Om rabatt-angivelser i de digitale annonsebestillingene

På de faksete annonsebestillingene fra Reklamedata-systemet (og på de tilsvarende PDF-filene) er det printet linjer som angir de forskjellige typer rabatter og godtgjørelser som gjelder for bestillingen. Noen av disse (eks.: «Avtalt rabatt») har påvirkning på nettoprisen på bestillingen, mens andre (eks.: «Info.- og komp.godtgjøre») ikke har det. Det er ikke mulig å se ut fra disse linjene på ordren hvilke rabatter som skal regnes inn i prisen og hvilke som ikke skal det - her kreves det erfaring! Hver linje inneholder ganske enkelt en rabatt-tekst og en tilhørende prosentverdi.

I den formelle delen av de tilsvarende digitale annonsebestillingene er tatt med bare de rabattlinjer som har påvirkning på nettoprisen på bestillingen. De fremkommer i et såkalt <Discount>-element, der samlet tellende rabatt er beregnet og angitt som en prosentverdi. Alle de tilsvarende rabatt-tekstene er slått sammen til én lang tekststreng, som finnes i attributtet discountCode.

I slutten av den digitale annonsebestillingen legges imidlertid både tellende og ikke-tellende rabattlinjer inn som såkalt <Meta>-elementer. Dette er data som kun er til informasjon/visning, de blir ikke tolket hos mottaker.

En oversikt over faste rabatt-tekster - en DiscountCodeList?

Det finnes et par veldig hyppig forekommende rabatt-tekster: «Avtalt rabatt» og «Gangerabatt». Men utover dette er det vanlige at rabatt-tekstene på ordren er tastet inn som fritekst av den som bestiller. Teksten er da ofte en referanse til en ad-hoc muntlig avtale eller til en bestemt kontaktperson. Denne praksisen gjør det umulig å operere med en forhåndsdefinert liste av mulige lovlige rabatt-tekster.