Support

Gammelt – Navning av filene som overføres

Filene som sendes, er navnet etter et opplegg som tidligere er avklart med avisene. Det går slik:

De forskjellige elementene er bygget opp slik:

  • SenderID er på 3 tegn, og identifiserer hvilket mediebyrå det er snakk om.

  • OrdreNr er på 7 siffer (med innledende 0’er) og angir mediebyråets ordrenummer (samme ordrenummer som vises på faks/PDF-fil)

  • Løpenummer er på 5 siffer med innledende 0’er. Starter på 00000 og økes med 1 for hver ordre som overføres digitalt. Ruller rundt etter 99999. Hensikten med løpenummeret er at to filer som gjelder samme ordrenummer (typisk initiell ordre etterfulgt av retteordre) ikke skal få samme filnavn.

  • Filtype er enten ”xml” eller ”pdf”. Merk at XML-fil og PDF-fil for samme ordre/versjon vil ha identisk filnavn fram til ”.” .

Eksempler:

RD4_0100715_00065.xml

CIM_0201430_01431.pdf